14 09, 2021

Tuyển sinh Chương trình đào tạo Cao đẳng chất lượng cao tại MITC

2021-09-14T13:47:03+07:00September 14th, 2021|TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP|0 Comments

Bạn có muốn tấm bằng Cử nhân của mình có [...]

10 09, 2021

Cuộc thi thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp 2021: Thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy học

2021-09-10T07:30:14+07:00September 10th, 2021|TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP|0 Comments

Trường cao đẳng Công Thương Miền Trung vừa tổng kết [...]

6 09, 2021

Đào tạo trực tuyến xu hướng trong phát triển giáo dục nghề nghiệp

2021-09-06T15:26:52+07:00September 6th, 2021|TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP|0 Comments

Trong giai đoạn hiện nay, đào tạo trực tuyến ngày [...]

23 08, 2021

Không đậu lớp 10 công lập có phải là một dấu chấm hết của sự nghiệp của bạn?

2021-08-23T15:59:04+07:00August 23rd, 2021|TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP|0 Comments

Đậu vào lớp 10 công lập rõ ràng là một [...]

19 08, 2021

Học cao đẳng, trung cấp xu thế hiện nay của nhiều học sinh

2021-08-23T15:52:52+07:00August 19th, 2021|TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP|0 Comments

 Học cao đẳng, trung cấp thay vì học đại học [...]

Go to Top