21 02, 2024

Công nghệ kỹ thuật hóa học: Hướng nghiệp tương lai cho sự sáng tạo và phát triển

2024-02-21T10:41:35+07:0021/02/2024|TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP|

Trong thời đại ngày nay, ngành công nghiệp hóa chất [...]

19 02, 2024

Đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên MITC

2024-02-19T16:54:39+07:0019/02/2024|TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP|

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển, việc [...]

19 12, 2023

Phương thức tuyển sinh lớp 10 năm 2024 (hệ 9+) tại Cao đẳng Công Thương miền Trung

2023-12-29T09:57:15+07:0019/12/2023|TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP|

Bạn đang sắp bước vào kì thi tuyển sinh vào [...]

18 12, 2023

Tuyển sinh lớp 10 năm 2024: Hệ Cao đẳng 9+ đã thay đổi cuộc sống của học sinh như thế nào?

2023-12-29T09:57:38+07:0018/12/2023|TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP|

Theo thống kê, khoảng hơn 80% học sinh và sinh [...]

Go to Top