ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC

– Cơ sở 1: Tầng 2, nhà B1, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung – 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

– Cơ sở 2: Phòng 209A2, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung – 01 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257.3811354

Email: phongqlcl.tic@gmail.com

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

– Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 494/QĐ/CĐCN-TCHC, ngày 26/11/2007; được đổi tên thành Phòng Thanh tra – Kiểm định chất lượng giáo dục theo Quyết định số 623/QĐ/CĐCN-TCHC, ngày 12/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà (nay là trường Cao đẳng Công Thương miền Trung).

– Ngày 26/7/2017, căn cứ theo quyết định số 354/QĐ-CĐCN-TCHC của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa (nay là trường Cao đẳng Công Thương miền Trung).Về việc thành lập Phòng Quản lý chất lượng & Nghiên cứu khoa học trên cơ sở sáp nhập phòng Thanh tra – Kiểm định chất lượng giáo dục và Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế;

– Phòng có 07 biên chế chuyên trách và 10 cộng tác viên là các thành viên của Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Stt Nhân sự Học vị, chuyên ngành Chức danh Email, Số điện thoại
1 Huỳnh Mạnh Nhân ThS. Khoa học máy tính Trưởng phòng  huynhmanhnhan@gmail.com
0905151322
2 Nguyễn Thị Duy Hiền ThS. Hóa hữu cơ Phó trưởng phòng  hiencnth@gmail.com
0913114014
3 Võ Anh Khuê TS. Kỹ thuật môi trường Phó trưởng phòng  voanhkhue1980@gmail.com
0905339749
4 Ngô Thị Hằng CN. Thư viện Nhân viên  ngothihangpy@gmail.com
0918119792
5 Trần Duy Đãm ThS. Hóa lý Nhân viên duydam2803@gmail.com
0906562383
6 Dương Thị Hoàng Anh CN. Tài chính Nhân viên minh007anh@gmail.com
0917646672
7 Đoàn Thị Thanh Nga ThS. Công nghệ thông tin Nhân viên  ngatdn@gmail.com
0905420259

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

– Tập thể Lao động xuất sắc qua các năm học (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022)

– Bằng khen ” Dạy tốt, học tốt” của Bộ trưởng Bộ Công thương năm học 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020

– Bằng khen “Phòng chống tham nhũng nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng (2006-2015)” của Bộ trưởng Bộ Công thương năm học 2015-2016