Trắc nghiệm nghề nghiệp

Trắc nghiệm nghề nghiệp

  1. Tôi có tính tự lập
  2. Tôi suy nghĩ thực tế
  3. Tôi là người thích nghi với môi trường mới
  4. Tôi có thể vận hành, điều khiển các máy móc thiết bị
  5. Tôi làm các công việc thủ công như gấp giấy, đan, móc
  6. Tôi thích tiếp xúc với thiên nhiên, động vật, cây cỏ
  7. Tôi thích những công việc sử dụng tay chân hơn là trí óc
  8. Tôi thích những công việc thấy ngay kết quả
  9. Tôi thích làm việc ngoài trời hơn là trong phòng học, văn phòng

  Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến
  Họ & Tên
  Họ & Tên
  Họ
  Tên

  Địa chỉ

  NGÀNH NGHỀ CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM