Trường Cao đẳng Công Thường Miền Trung trực thuộc Bộ Công Thương, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực công nghệ: Kỹ thuật địa chất, hóa chất, thông tin, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, cơ khí, kinh tế, môi trường theo quy định của pháp luật; là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội.
Trường có các nhiệm vụ chủ yếu như sau:
1- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ (kỹ thuật địa chất, trắc địa, hóa chất, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, cơ khí, hàn, cắt gọt kim loại, công nghệ ô tô, môi trường, sinh học); Kinh tế (quản trị kinh doanh, kế toán, ngân hàng); Dịch vụ (du lịch, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa).
2- Đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật chuyên ngành và công nhân kỹ thuật bậc cao.
3- Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với ngành nghề Trường được phép đào tạo theo chương trình khung do nhà nước quy định.
4- Thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý người học, quản lý quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục & Luật giáo dục nghề nghiệp.
5- Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.
6- Tổ chức nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ chuyên ngành; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất.
7- Dịch vụ khoa học – kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực nghiệm sản xuất, sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo.
8- Tổ chức các hoạt động in ấn tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành.
9- Hợp tác quốc tế, liên kết liên thông về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ với các cơ quan, tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước.
10- Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được nhà nước giao.
11- Quản lý tổ chức, biên chế theo phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.
12- Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường; bảo vệ tài sản và thực hiện các biện pháp bảo hộ, an toàn lao động.
13- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định.
14- Thực hiện các quy định khác theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!


Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

Địa chỉ