Doanh nghiệp

3 04, 2019

Thỏa thuận hợp tác doanh nghiệp giữa Công ty cổ phần Quốc tế nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai với Trường CĐCT Miền Trung

2019-06-10T10:16:51+07:00 April 3rd, 2019|Doanh nghiệp|0 Bình luận

1 04, 2019

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐCT Miền Trung với Công ty Cổ phần Vinapeart Nha Trang

2019-06-10T10:22:42+07:00 April 1st, 2019|Doanh nghiệp|0 Bình luận

Nội dung hợp tác sẽ bổ sung kiến thức, kinh [...]