Doanh nghiệp

3 04, 2019

Thỏa thuận hợp tác doanh nghiệp giữa Công ty Cổ phần Quốc tế Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai với Trường CĐCT Miền Trung

2019-04-03T08:14:21+00:00 April 3rd, 2019|Doanh nghiệp|0 Bình luận

1 04, 2019

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐCT miền Trung – Công ty Cổ phần Vinpearl Nha Trang

2019-04-01T15:36:28+00:00 April 1st, 2019|Doanh nghiệp|0 Bình luận

Nội dung hợp tác sẽ bổ sung kiến thức, kinh [...]

17 01, 2019

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường CĐCT Miền Trung với Công ty TNHH Đầu tư Hợp tác Quốc tế DAYSTAR

2019-01-17T16:20:31+00:00 January 17th, 2019|Doanh nghiệp|0 Bình luận

17 01, 2019

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường CĐCT Miền Trung với Công ty TNHH MTV Thực phẩm và Đầu tư FOCOCEV

2019-01-17T16:04:39+00:00 January 17th, 2019|Doanh nghiệp|0 Bình luận