Doanh nghiệp

17 01, 2019

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường CĐCT Miền Trung với Công ty TNHH Đầu tư Hợp tác Quốc tế DAYSTAR

2019-01-17T16:20:31+00:00 January 17th, 2019|Doanh nghiệp|0 Bình luận

17 01, 2019

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường CĐCT Miền Trung với Công ty TNHH MTV Thực phẩm và Đầu tư FOCOCEV

2019-01-17T16:04:39+00:00 January 17th, 2019|Doanh nghiệp|0 Bình luận

17 01, 2019

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường CĐCT Miền Trung với Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ

2019-01-17T15:38:38+00:00 January 17th, 2019|Doanh nghiệp|0 Bình luận