Lịch sử phát triển

//Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

2018-07-06T07:19:43+07:00 July 3rd, 2018|Giới thiệu|0 Bình luận

Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung tiền thân là Trường Trung học chuyên nghiệp Địa chất 2, thành lập ngày 01/08/1978 theo Quyết định số 281-QĐ/TC của Tổng cục Địa chất.

Ngày 21/12/1991, Trường được đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Tuy Hòa theo quyết định số 575/CNNg-TC của Bộ Công nghiệp nặng.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa được thành lập trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Tuy Hòa theo quyết định số 5073/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 3339/QĐ-BCN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Và đến ngày 6/2/2018 Trường chính thức được đổi tên thành Trường Cao Đẳng Công Thương Miền Trung theo Quyết Định số 122/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội.

* Thông tin liên hệ:

Tên bằng tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung;
Tên giao dịch quốc tế: MIENTRUNG INDUSTRY AND TRADE COLLEGE;
Tên viết tắt: MITC;

Trụ sở chính: 261 Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Cơ sở 2: Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

– Điện thoại: 0257.38.28.248
– Fax: 0257.38.28.156
– HotLine: 086.929.1168
– Website: Mitc.Edu.vn
– E-mail: [email protected]

* Ngày truyền thống của Trường: ngày 15 tháng 10
* Bộ chủ quản: Bộ Công Thương.
Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.