Giới Thiệu Nhân sự TTDV MITC

//Giới Thiệu Nhân sự TTDV MITC

Giới Thiệu Nhân sự TTDV MITC

2018-11-26T13:50:33+00:00 September 17th, 2018|TRUNG TÂM DỊCH VỤ|0 Bình luận
  1. Võ Văn Lợi – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Mitc

Sđt: 0914789790

Email : [email protected]

  1. Nguyễn Lưu Thanh Huệ – Giáo viên

Sđt: 0913410230

Email: [email protected]

  1. Bùi Trung Lương – Chuyên viên

Sđt: 0948397710

Email: [email protected]

  1. Huỳnh Lê Bích Tuyền – Chuyên viên

Sđt: 0935337257

Email: [email protected]

  1. Nguyễn Tấn Khả – Giáo viên

Sđt: 01669739897

Email: [email protected]

  • 6. Lê Kiều Vân – Giáo viên

Sđt: 0935460061

Email: [email protected]

  1. Nguyễn Thị Hà – Nhân viên

Sđt: 01202743982

Email: [email protected]