Giới Thiệu Nhân sự TTDV MITC

//Giới Thiệu Nhân sự TTDV MITC

Giới Thiệu Nhân sự TTDV MITC

2019-03-25T07:56:19+00:00 September 17th, 2018|TRUNG TÂM DỊCH VỤ|0 Bình luận
  1. Võ Văn Lợi – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Mitc

Sđt: 0914789790

Email : [email protected]

      2. Trần Duy Hưng – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ MITC

Sđt: 0917395138

Email: [email protected]

      3. Nguyễn Lưu Thanh Huệ – Giáo viên

Sđt: 0913410230

Email: [email protected]

       4. Bùi Trung Lương – Chuyên viên

Sđt: 0948397710

Email: [email protected]

       5. Huỳnh Lê Bích Tuyền – Chuyên viên

Sđt: 0935337257

Email: [email protected]

       6. Nguyễn Tấn Khả – Giáo viên

Sđt: 01669739897

Email: [email protected]

7. Lê Kiều Vân – Giáo viên

Sđt: 0935460061

Email: [email protected]

        8. Nguyễn Thị Hà – Nhân viên

Sđt: 01202743982

Email: [email protected]

      09. Đinh Thanh Nhàn – Nhân viên

Sđt: 0975747057

      10. Dương Quốc Trí – Nhân viên

Sđt: 0383095057