Theo hợp đồng, sinh viên thực tập được hỗ trợ các chi phí cụ thể như sau:

+ Phụ cấp cho công việc thực tập: 100.000đ/người/ngày.

+ Hỗ trợ hoàn toàn tiền xe đi lại

+ Chi phí ăn uống: 50.000đ/người/ngày

+ Thời gian làm việc: 08 giờ/ ngày và 06 ngày/tuần

Giới thiệu công ty

1-cong-ty-co-phan-tu-van-xay-dung-hoang-long-tap-doan-hai-thach

Website công ty