Biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung và Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long