Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo

//Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo

Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo

2018-08-27T13:15:48+00:00 August 27th, 2018|TT Ươm tạo DN|0 Bình luận

1. Chức năng
Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo (Entrepreneurship And Innovation Hub) có chức năng thúc đẩy Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và ươm tạo các tài năng doanh nhân tại Trường nói riêng và Phú Yên nói chung; góp phần xây dựng nguồn nhân lực có tính sáng tạo cao cùng với các doanh nghiệp có triển vọng cho Đất nước.

2. Thông tin liên hệ

* Facebook: Facebook.com/UomTaoDoanhNghiepVaDoiMoiSangTao
* Email: [email protected]
* Điện thoại: 02573.505. 979

* Lãnh đạo đơn vị:

– Giám đốc: Bùi Thị Thanh Mai, phụ trách chung công tác của Trung tâm.
+ Điện thoại: 0935.687. 682
+ Email: [email protected]

* Các chuyên viên
1) Phạm Đình Phú: chuyên viên phụ trách truyền thông
+ Điện thoại: 0919.003.687
+ Email: [email protected]

2) Nguyễn Thị Lan: chuyên viên phụ trách điều phối hỗ trợ học thuật và môi trường sáng tạo
+ Điện thoại: 01235.176.569
+ Email: [email protected]

3) Nguyễn Thị Hoài Ân: chuyên viên phụ trách điều phối hỗ trợ doanh nghiệp
+ Điện thoại: 0905.723.792
+ Email: [email protected]