NGÀNH KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

Mã ngành: 5340302
Hệ đào tạo: Trung cấp
Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên

  • Mô tả ngành, nghề:

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị. Như vậy, Kế toán là gì? là những thắc mắc được đông đảo các bạn thí sinh quan tâm khi tìm hiểu về ngành Kế toán. Giải đáp được những câu hỏi trên, bạn sẽ mạnh dạn chọn cho mình một tương lai nghề nghiệp gắn với sự thông minh và khéo léo. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động”. Căn cứ vào thông tin kế toán, các nhà quản lý định ra kế hoạch, dự án và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, các dự án đặt ra; các nhà đầu tư nắm được hiệu quả của một thời kỳ kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó quyết định nên đầu tư hay không, …

Ngành Kế toán thương mại và dịch vụ - Bậc Trung cấp

  • Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Làm việc với vai trò là kế toán viên, kế toán tổng hợp tại phòng tài chính kế toán ở tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị tư vấn kế toán tài chính, tư vấn dịch vụ kế toán…

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!

Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

Địa chỉ