NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Mã ngành: 5340101
Bậc đào tạo: Trung cấp
Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên

  • Mô tả ngành Kinh doanh thương mại

Ngành kinh doanh thương mại và dịch vụ đào tạo sinh viên tốt nghiệp có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, tất cả các hoạt động chuyên sâu kinh doanh trên thị trường. Thực hiện thành thạo nghiệp vụ bán hàng; Có khả năng thực hiện được các giao dịch thương mại điện tử trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ; Có khả năng xác định được nhu cầu mua hàng, dự trữ hàng hóa, hàng tồn kho thực tế trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ; Có khả năng thực hiện được một số hoạt động dịch vụ, chăm sóc khách hàng trong kinh doanh thương mại và dịch vụ.

Ngành Kinh doanh thương mại – Bậc Trung cấp

  • Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc, hoạt động thương mại và dịch vụ tại các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại và dịch vụ, các công ty xuất nhập khẩu, các văn phòng đại diện, các công ty đa quốc gia, các đơn vị dịch vụ, đại lý vận tải tàu biển, hàng không, bảo hiểm, ngân hàng… Làm việc với vai trò là nhân viên, chuyên viên hoặc cộng tác viên trong các phòng ban chức năng của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội khác như: Phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng tổ chức nhân sự, phòng marketing, phòng vật tư – sản xuất, phòng tổ chức hành chính. Và đặc biệt sinh viên có thể tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng  làm giàu cho bản thân.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG – KHỞI ĐẦU GIẤC MƠ NGHỀ NGHIỆP

Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

Địa chỉ