NGÀNH SINH HỌC ỨNG DỤNG

(ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO CHO NÔNG NGHIỆP)

Mã ngành: 6420202

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư thực hành

Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên

Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A (Toán, Lý, Hóa), Khối B (Toán, Hóa, Sinh)

  • Mô tả về ngành Sinh học ứng dụng

Ngành “Sinh học ứng dụng” trình độ cao đẳng là ngành/nghề ứng dụng các công nghệ để nghiên cứu các vấn đề sinh học. Đào tạo cho người học có kiến thức về sinh học cơ bản, sinh lý học động thực vật, kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật, kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu, kỹ thuật sản xuất các sản phẩm ứng dụng trong đời sống, vi sinh học tế bào, sinh học phân tử, hóa học và sinh hóa… để đáp ứng các lĩnh vực ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Ngành Sinh học ứng dụng (Ứng dụng công nghệ cao cho nông nghiệp)

  • Nhiệm vụ chủ yếu của ngành

Người làm ngành Sinh học ứng dụng trình độ cao đẳng có các nhiệm vụ chủ yếu:

Nghiên cứu bảo tồn các nguồn gen quý; Tạo các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, có khả năng chống chịu tốt với biến đổi khí hậu; Tăng cường ứng dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ sinh học nhằm góp phần tạo ra một nền sản xuất xanh, sạch; Xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái và sự cố môi trường.

Ngành Sinh học ứng dụng (Ứng dụng công nghệ cao cho nông nghiệp)-2

  • Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Người làm ngành “Sinh học ứng dụng” trình độ cao đẳng đảm nhiệm được các  vị trí việc làm như: Kiểm nghiệm vi sinh ở các trung tâm phân tích; Nuôi cấy mô tế bào thực vật;  Nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu;  Sản xuất giống cây trồng; Quản lý phòng thí nghiệm sinh học.

Thực hiện qui trình ươm, nhân giống cây trồng, sản xuất các loại giống cây sạch bệnh, kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm, nước uống….

Xây dựng, tạo lập và tham gia quản lý, trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghệ sinh học.

Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp, Dược liệu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG – KHỞI ĐẦU GIẤC MƠ NGHỀ NGHIỆP

Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

Địa chỉ