Loading Events

Khóa Đào tạo nhập môn Cố vấn dự án Khởi nghiệp kinh doanh
Thời gian: từ 8h00 ngày 16 tháng 10 năm 2023
Địa điểm: Văn phòng CLB Mentoring MITC, 261 Nguyễn Tất Thành Phường 8, Tuy Hòa Phú Yên

Hãy chọn MXH & Chia sẻ bài viết!

Go to Top