Bạn vui lòng hoàn tất hồ sơ nhập học bằng cách điền thông tin và gửi đủ bản scan hay hình chụp các giấy tờ sau:

Nộp hồ sơ Online
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

Địa chỉ

Maximum file size: 10MB

Maximum file size: 5MB

Maximum file size: 10MB

Học bạ THPT (nếu Đ.ký CĐ), Học bạ THCS (nếu Đ.ký TC)

Maximum file size: 10MB

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hay giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

Hoc-bong-2024