Sáng ngày 12/1, tại Hội trường B2, cơ sở 2, Đảng bộ trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã tổ chức Hội nghị Học tập, Quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 (Khóa XIII) cho toàn thể Đảng viên và quần chúng nhân dân là cán bộ viên chức và người lao động toàn trường.

Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị Học tập, Quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 (Khóa XIII)

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Kim Quyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng; Ban Thường vụ Đảng ủy; Bí thư các chi bộ và toàn thể Đảng viên và Quần chúng nhân dân là Cán bộ viên chức và Người lao động toàn trường.

Đồng chí Cao Thị Nhung – Bí thư Chi bộ Tin học và kinh tế trình bày các chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Cao Thị Nhung – Bí thư Chi bộ Tin học và Kinh tế trình bày 03 chuyên đề: Nghị quyết số 27 về: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về: “ Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến 2030, tầm nhìn đến 2045”

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đảng ủy các cấp, của cán bộ Đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bảo Hậu

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!

Đăng-ký-tuyển-sinh-cao-đẳng-2023

Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

Địa chỉ