Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022 – 2023) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động và Tỉnh Đoàn tổ chức đã chính thức bắt đầu với 30 giải pháp đến từ các tổ chức, cá nhân trong và ở ngoài tỉnh, người nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại Phú Yên, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp.

Toàn cảnh buổi Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 (2022 – 2023) và phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 (2024 – 2025)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 10 được triển khai từ cuối năm 2022 với gần 30 giải pháp tham gia dự thi ở 06 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, trong tổng số 30 giải pháp tham dự hội thi lần này, trường Cao đẳng Công Thương miền Trung có tới 13 giải pháp, chiếm gần một nửa số giải pháp đăng ký.

Trong tổng số 30 giải pháp tham dự hội thi lần này, trường Cao đẳng Công Thương miền Trung có tới 13 giải pháp, chiếm gần một nửa số giải pháp đăng ký

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung tham gia dự thi có 5 giải pháp dự thi lĩnh giáo dục: 2 giải pháp đạt giải Nhì, 3 giải pháp đạt giải 3. Chiếm tỉ lệ 100%.

13 giải pháp của trường Cao đẳng Công Thương miền Trung rải đều trên cả 6 lĩnh vực của hội thi, đa số các giải pháp tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin, Ứng dụng IoT, Cơ khí, Điện – Tự động hóa, Tài nguyên môi trường, những ngành thế mạnh của Nhà trường.

Thanh Huyền

Một số hình ảnh khác trong buổi Lễ: