Chương trình tập huấn & thực hành xây dựng KPI

//Chương trình tập huấn & thực hành xây dựng KPI

Chương trình tập huấn & thực hành xây dựng KPI

2018-09-20T15:52:56+07:00 September 20th, 2018|THÔNG BÁO|0 Bình luận

Nhằm đo lường được hiệu suất làm việc CBVC Nhà trường và đặc biệt là thúc đẩy hiệu quả công việc của từng cá nhân / tập thể các đơn vị trong toàn Trường, Nhà trường hợp tác với Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế triển khai “Chương trình tập huấn & thực hành xây dựng KPI” cho toàn thể CBVC theo kế hoạch như sau:

* Địa điểm: Hội trường nhà B2, cơ sở 2.

* Thời gian:

+ Thứ 7 ngày 22/9/2018:

– Từ 7h30 đến 11h30: Tập huấn kiến thức đánh giá năng lực theo KPIs.

TP: CBVC toàn trường

– Từ 13h30 đến 17h00: Hướng dẫn triển khai thực hiện KPIs.

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm, Tổ trưởng BM.

(Đề nghị các đồng chí mang theo máy tính cá nhân).

+ Chủ nhật ngày 23/9/2018:

– Từ 7h30 đến 11h00: Hướng dẫn triển khai thực hiện KPIs.

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm, Tổ trưởng BM.

(Đề nghị các đồng chí mang theo máy tính cá nhân).

Thông tin thêm về chương trình, CBVC toàn Trường tham khảo File đính kèm: