Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH SX TM DV Điện Bích Hạnh – CN Phú Yên

///Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH SX TM DV Điện Bích Hạnh – CN Phú Yên

Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH SX TM DV Điện Bích Hạnh – CN Phú Yên

2018-11-12T09:36:04+00:00 November 12th, 2018|Thông tin TD - Việc làm|0 Bình luận

Công ty TNHH SX TM DV Điện Bích Hạnh – CN Phú Yên tuyển dụng nhân sự để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Số lượng nhân viên dự án: 02 bạn