Thông báo Tuyển dụng Việc làm Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ năm 2018

///Thông báo Tuyển dụng Việc làm Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ năm 2018

Thông báo Tuyển dụng Việc làm Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ năm 2018

2018-10-05T13:46:15+00:00 October 5th, 2018|Thông tin TD - Việc làm|0 Bình luận

Liên Đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thông báo tuyển dụng 13 chỉ tiêu việc làm theo các vị trí công tác khi trúng tuyển như sau:

  • Điều tra Địa chất thăm dò khoáng sản
  • Công nhân khai đào
  • Xem file đính kèm