NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Mã ngành: 6850102

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên. 

  • Tổng quan về ngành

Ngành Quản lý đất đai là tổng thể các hoạt động có tổ chức bằng quyền lực nhà nước thông qua các phương pháp và công cụ thích hợp để tác động đến quá trình khai thác sử dụng đất đai sao cho hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

  • Cơ hội nghề nghiệp cho ngành Quản lý đất đai

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai, người học có thể làm nhân viên tại các cơ quan, đơn vị sau:

Các sở, phòng Tài nguyên môi trường và ban địa chính (xã, phường);

Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, điều tra, đánh giá tài nguyên đất, điều tra xây dựng giá đất và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản;

Các công ty, đơn vị khác có liên quan đến lĩnh vực ngành Quản lý đất đai.

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!

Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

Địa chỉ