16 07, 2021

Phú Yên cách ly người từ TP.HCM về thế nào, khi nào tỉnh thí điểm cách ly F1 tại nhà?

2021-07-16T08:28:46+07:00July 16th, 2021|COVID 19|0 Comments

Ông Trần Hữu Thế - chủ tịch UBND tỉnh Phú [...]

12 07, 2021

Bản đồ cập nhật tình hình dịch bệnh covid-19 tại Phú Yên từ 17h00 ngày 11/07/2021 đến 08h00 ngày 12/07/2021

2021-07-13T07:48:15+07:00July 12th, 2021|COVID 19|0 Comments

Bản đồ cập nhật tình hình dịch bệnh covid-19 tại [...]

Go to Top