5 04, 2019

Mẩu chuyện về Bác Hồ: Trích thư của Bác Hồ gửi các bạn Thanh niên nhân Hội nghị Thanh niên Việt Nam ngày 17/8/1947

2019-04-05T13:20:17+07:00April 5th, 2019|Tư tưởng Hồ Chí Minh|0 Comments

“… Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ [...]

Go to Top