Tư tưởng Hồ Chí Minh

/Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 04, 2019

Mẩu chuyện về Bác Hồ: “Chiếc đồng hồ – Bài học về sự đoàn kết”

2019-04-05T13:33:43+07:00 April 5th, 2019|Tư tưởng Hồ Chí Minh|0 Bình luận

Giữa mùa thu năm 1954, Bác đến thăm Hội nghị [...]

5 04, 2019

Mẩu chuyện về Bác Hồ: Trích thư của Bác Hồ gửi các bạn Thanh niên nhân Hội nghị Thanh niên Việt Nam ngày 17/8/1947

2019-04-05T13:20:17+07:00 April 5th, 2019|Tư tưởng Hồ Chí Minh|0 Bình luận

“… Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ [...]