Giới thiệu Phòng Đào tạo Thường xuyên

//Giới thiệu Phòng Đào tạo Thường xuyên

Giới thiệu Phòng Đào tạo Thường xuyên

2018-11-26T16:53:04+00:00 May 26th, 2018|ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN|0 Bình luận

1. Chức năng:
– Phòng Đào tạo Thường xuyên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện 5 nhiệm vụ: đào tạo sơ cấp, ngắn hạn và truyền thông.

2. Thông tin liên hệ
* Điện thoại: 0257.350.1179
* Lãnh đạo đơn vị:
– Trưởng phòng: Nguyễn Trung Hòa, phụ trách chung công tác của phòng. phụ trách các công tác: liên kết đào tạo; đào tạo sơ cấp, ngắn hạn; truyền thông và thư viện.

+ Điện thoại: 08.88.18.6788

+ Email: [email protected]

* Các chuyên viên

1) Đặng Thị Nghĩa: phụ trách công tác đào tạo sơ cấp và ngắn hạn

+ Điện thoại: 0914.280.779

+ Email: [email protected]

2) Lê Đăng Tú: chuyên viên công tác truyền thông

+ Điện thoại: 0918.857.498

+ Email: [email protected]

3) Vũ Thế Anh: chuyên viên truyền thông – tổ chức sự kiện

+ Điện thoại: 093.533.73.01

+ Email: [email protected]