Giới thiệu Phòng Đào tạo Thường xuyên

//Giới thiệu Phòng Đào tạo Thường xuyên

Giới thiệu Phòng Đào tạo Thường xuyên

2018-10-26T18:26:04+00:00 May 26th, 2018|ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN|0 Bình luận

1. Chức năng:
– Phòng Đào tạo Thường xuyên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện 5 nhiệm vụ: Tuyển sinh; liên kết đào tạo; đào tạo sơ cấp, ngắn hạn; truyền thông và thư viện

2. Thông tin liên hệ
* Điện thoại: 0257.38.38.241
* Lãnh đạo đơn vị:
– Trưởng phòng: Nguyễn Trung Hòa, phụ trách chung công tác của phòng. phụ trách các công tác: liên kết đào tạo; đào tạo sơ cấp, ngắn hạn; truyền thông và thư viện.

+ Điện thoại: 08.88.18.6788

+ Email: [email protected]
– Phó trưởng phòng, Võ Thị Mỹ Nga: phụ trách công tác tuyển sinh chính quy & triển khai tuyển sinh các hệ liên thông, liên kết.

+ Điện thoại: 0124.604.1182
+ Email: [email protected]

* Các chuyên viên

1) Trần Thị Mai Lan: chuyên viên xử lý các nghiệp vụ công tác tuyển sinh và quản lý các lớp đào tạo liên kết.

+ Điện thoại: 090.573.90.70

+ Email: [email protected]

2) Dương Thị Hoàng Anh: chuyên viên xử lý nghiệp vụ tuyển sinh.

+ Điện thoại: 0917.64.66.72

+ Email: [email protected]

3) Đặng Thị Nghĩa: phụ trách công tác đào tạo sơ cấp và ngắn hạn

+ Điện thoại: 0914.280.779

+ Email: [email protected]

4) Lê Đăng Tú: chuyên viên công tác truyền thông

+ Điện thoại: 0918.857.498

+ Email: [email protected]

5) Vũ Thế Anh: chuyên viên truyền thông – tổ chức sự kiện

+ Điện thoại: 093.533.73.01

+ Email: [email protected]

6) Ngô Thị Hằng: chuyên viên công tác thư viện cơ sở 1

+ Điện thoại: 0918.11.97.92

+ Email: [email protected]

7) Trần Ngọc Trúc: chuyên viên công tác thư viện cơ sở 2

+ Điện thoại: 0917.185.683

+ Email: [email protected]