Thông báo tổ chức chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018

//Thông báo tổ chức chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018

Thông báo tổ chức chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018

2018-07-05T14:29:29+07:00 July 3rd, 2018|THÔNG BÁO|0 Bình luận

Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-CĐCT-ĐTTX ngày 14 tháng 3 năm 2018 về việc tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018.