Triển khai công tác quốc phòng năm 2019

//Triển khai công tác quốc phòng năm 2019

Triển khai công tác quốc phòng năm 2019

2019-03-19T08:05:54+07:00 March 19th, 2019|THÔNG BÁO|0 Bình luận

Xây dựng công tác quốc phòng năm 2019 và triển khai đến tất cả các đơn vị trong toàn trường

Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tiểu đội tự vệ và lực lượng bảo vệ thường trực cơ quan; đội thanh niên xung kích.