NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

Gồm 3 chuyên ngành: Địa chất thăm dò và Khai thác khoáng sản, Địa chất công trình-Địa chất thủy văn, Địa chất môi trường

Mã ngành: 6510901

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên.

  • Tổng quan về ngành

Ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các hoạt động sản xuất như khai thác khoáng sản, dầu khí… Tuy nhiên, hiện nay nhiều thí sinh vẫn khá “thờ ơ” với ngành học tiềm năng này do thiếu thông tin hoặc hiểu chưa đúng. Nói một cách tổng quát thì địa chất là một môn khoa học cơ bản nghiên cứu bề mặt của trái đất (hay khoa học Trái đất) nhằm phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng, khai thác hợp lý các tài nguyên thiên nhiên và phòng chống giảm thiểu các tai biến do thiên nhiên gây ra.

Để đáp ứng được mục tiêu đào đào ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, sinh viên phải lĩnh hội được khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành chung, từ đó sinh viên có thể lựa chọn học 1 trong 3 hướng chuyên ngành sau:

Chuyên ngành: Địa chất thăm dò và khai thác khoáng sản:

Đào tạo chuyên môn về thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản: Các loại hình mỏ khoáng sản bao gồm sự phân bố, phương thức tìm kiếm, thăm dò, khai thác mỏ, môi trường trong khai thác mỏ, quản lý dự án và tính kinh tế,… Chương trình sẽ đào tạo những kỹ thuật địa chất khoáng sản có kỹ năng trong việc lập các đề án và báo cáo trong tìm kiếm thăm dò, thiết kế và khai thác mỏ, có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành, thiết kế khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, viễn thám, GIS.

Chuyên ngành: Địa chất công trình – Địa chất thủy văn:

Đào tạo những kiến thức chuyên môn về cơ lý đất, đá; nước ngầm, nước dưới đất và nước trên mặt. Chương trình cung cấp kiến thức về quy luật vận động của nước ngầm, nước dưới đất ảnh hưởng đến chất lượng nền móng công trình. Sinh viên được đào tạo các phần mềm chuyên môn để hỗ trợ cho việc nghiên cứu và đánh giá tác động công trình lên sự ổn định của nền móng. Sinh viên sau tốt nghiệp có khả năng tư vấn, thiết kế, xử lý nền và móng các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ điện, thuỷ lợi; thí nghiệm viên; đánh giá tiềm năng trữ lượng, thiết kế hệ thống khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

Chuyên ngành: Địa chất môi trường:

Sinh viên lĩnh hội và khai thác những tri thức của khoa học Trái Đất, tìm hiểu các quy luật vận động của Trái Đất, định hướng cho công tác khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường an toàn – bền vững. Chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc như: Kỹ thuật môi trường địa chất, quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường trong các lĩnh vực liên quan như bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp dầu khí, môi trường trong khai thác mỏ, bảo vệ môi trường lưu vực sông, hồ và đới bờ biển; ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực quản lý bền vững tài nguyên và môi trường.

  • Cơ hội nghề nghiệp cho ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất, sinh viên có thể làm việc với các vị trí sau:

Chuyên ngành: Địa chất thăm dò và khai thác khoáng sản: Tư vấn về địa chất và hoạt động khai thác thăm dò khoáng sản, quản lý tài nguyên và môi trường, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tài nguyên Trái Đất; lập đề án, báo cáo thăm dò và đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản; điều hành mỏ trong các mỏ khai thác,…

Chuyên ngành: Địa chất công trình – Địa chất thủy văn: Làm Thí nghiệm viên tại các công ty tư vấn xây dựng, giao thông, thủy lợi, thủy điện; xử lý nền móng, khoan khảo sát địa chất; Thiết kế vật liệu địa kỹ thuật; Khai thác nước, Gia cố nền đất, xử lý địa chất động lực công trình; các liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước dưới đất; quy hoạch…

Chuyên ngành: Địa chất môi trường: Sau tốt nghiệp có thể làm việc về quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường, cải tạo môi trường địa chất; Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và GIS trong khai thác và bảo vệ tài nguyên dầu khí, khoáng sản rắn, và tài nguyên nước trong cơ quan quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên môi trường, công ty khoáng sản, công ty dầu khí, các viện nghiên cứu, các trung tâm chuyển giao công nghệ, …

  • Với các vị trí làm việc nêu trên, sinh viên có thể xin việc làm tại các công ty, đơn vị sau đây:

Các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất;

Viện Khoa học thủy lợi miền Nam;

Viện Tài nguyên và Môi trường;

Viện Dầu khí;

Phân viện, công ty khảo sát và tư vấn thiết kế: thủy lợi, giao thông, thủy điện;

Công ty thăm dò và khai thác dầu khí;

Công ty thăm dò, khai thác và xử lý nước dưới đất;

Công ty TEDI SOUTH;

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam;

Các công ty về địa chất, khoáng sản – môi trường;

Các liên đoàn và đoàn địa chất ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam;

Sở Khoa học công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành trong cả nước.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG – KHỞI ĐẦU GIẤC MƠ NGHỀ NGHIỆP

Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

Địa chỉ