Đó là nhiệm vụ được Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 114/QĐ-SKHCN ngày 02/7/2019 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên thống nhất trình UBND tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp quốc gia.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 114/QĐ-SKHCN ngày 02/7/2019 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 114/QĐ-SKHCN ngày 02/7/2019 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên

 

Theo đó, ngày 5/7/2019, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp tư vấn nhiệm vụ Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm thiết bị giám sát, định vị và quản lý tàu cá trên biển dựa trên hệ thống thông tin liên lạc HF (High Frequency) kết hợp vệ tinh do Trường Cao đẳng Công thương miền Trung đề xuất.

 

Thông qua phân tích, thảo luận tên, mục tiêu, các nội dung dự kiến thực hiện của phiếu đề xuất, Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết cũng như ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ. Đồng thời nhất trí đổi tên nhiệm vụ thành Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, sản xuất thiết bị giám sát, định vị và quản lý tàu cá trên biển”.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên