Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung (MITC) hợp tác với hơn 200 Doanh nghiệp trên toàn quốc, ký kết hợp tác toàn diện trên 40 Doanh nghiệp. MITC đảm bảo nơi thực hành, thực tập cho HSSV ngay từ khi còn đang học và hỗ trợ tuyển dụng việc làm đầu ra cho HSSV sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập khá cao.

Danh-sach-doanh-nghiep-dong-hanh-cung-chuong-trinh-dao-tao-MITC

Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

Địa chỉ