12 06, 2019

Thông báo tuyển dụng của Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long – Chi nhánh Nha Trang

2019-06-12T07:38:23+07:00June 12th, 2019|Thông tin TD - Việc làm, Uncategorized @vi|0 Comments

25 11, 2018

Mô hình đào tạo kết hợp sản xuất tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

2018-11-28T07:18:42+07:00November 25th, 2018|Uncategorized @vi|0 Comments

Trong tháng 11,12/2018 Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung [...]

4 09, 2018

Kế hoạch Tổ chức “Ngày hội Việc làm và hướng nghiệp cho HSSV” với CTY TNHH CCIPY Việt Nam

2018-09-17T21:12:12+07:00September 4th, 2018|TRUNG TÂM DỊCH VỤ, Uncategorized @vi|0 Comments

Nội dung:  (Ông CHEW YEE PIN - Phó Tổng Giám [...]