Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức năm 2019

//Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức năm 2019

2019-09-26T17:09:52+07:00 September 26th, 2019|THÔNG BÁO|0 Bình luận

Danh sách những người đủ điều kiện tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung năm 2019: