Thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐCT miền Trung – Công ty Xây lắp NNB

///Thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐCT miền Trung – Công ty Xây lắp NNB

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐCT miền Trung – Công ty Xây lắp NNB

2018-11-21T09:28:09+00:00 November 12th, 2018|Doanh nghiệp|0 Bình luận

Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công ty: Huấn luyện ATVSLĐ, An toàn vận hành điện, khảo sát địa chất công trình