Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa vừa tổ chức hội nghị Tài năng khoa học trẻ học sinh, sinh viên lần II năm học 2015-2016.

Sau 3 tháng phát động, đến nay, toàn trường đã có 10 học sinh, sinh viên (HSSV) độc lập nghiên cứu 10 đề tài và đăng ký tham gia dự thi trong các lĩnh vực: công nghệ thực phẩm, dược phẩm, hóa học… Qua vòng sơ loại, ban giám khảo chọn ra 5 đề tài xuất sắc để báo cáo trong hội nghị lần này. Kết quả, đề tài “Nghiên cứu sự tạo phức của ion Al3+ và Zn2+ với thuốc thử Xylennol da cam” của Dương Thị Minh Thư, sinh viên năm 3, lớp CĐH36A, Khoa Công nghệ Hóa đoạt giải nhất; 2 giải nhì được trao cho đề tài “Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc kháng sinh AMOXICILIN trong nước của diatomite Phú Yên” của sinh viên Trần Văn Diện, sinh viên năm 3, lớp CĐH 36A và đề tài “Sử dụng quy chuẩn TCVN 5155:90 để kiểm nghiệm Escherichia coli trong nước uống đóng chai và các sản phẩm chế biến từ sữa” của sinh viên Phạm Thị Thanh Trúc, sinh viên năm 3, lớp CNTP36, Khoa Công nghệ thực phẩm. Hội nghị nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của HSSV và cán bộ giáo viên trẻ trong toàn trường.