Khóa học ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG TRƯỜNG HỌC
      Đổi mới sáng tạo học đường là một chủ đề lớn với nhiều hoạt động cần thực hiện đồng thời, đòi hỏi nhà trường cần một chiến lược xuyên suốt. Tượng đài lớn nhất trong làng học thuật về đổi mới sáng tạo tại trường học có lẽ là Học viện MIT với những Innovation labs/centers, những sáng tạo dẫn đầu trong ngành công nghệ. Vậy MIT nói về việc đổi mới sáng tạo thế nào?
     Khóa học Launching innovation in schools do MIT thực hiện trên edX đã cho thấy việc xây dựng một môi trường sáng tạo không yêu cầu quá cao xa, và có thể bắt đầu từ những hoạt động rất đơn giản nhưng sâu sắc và chân thật.
     Khóa học này dành cho cán bộ quản lý, giáo viên trong trường học với những bài tập thực hành “bite-sized” (kích cỡ nhỏ, áp dụng được ngay lập tức) giúp người học có thể áp dụng ngay tức khắc và vỡ ra thật nhiều điều. Học phí: miễn phí.
Thu Nhuần