27 02, 2022

[INFOGRAPHICS] Tiêu chí đạt “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” sửa đổi

2022-05-27T08:55:32+07:00February 27th, 2022|Hội Sinh viên|0 Comments

[INFOGRAPHICS] Tiêu chí đạt "Sinh viên 5 tốt" và "Tập [...]

9 06, 2021

Triển khai hiệu quả mô hình 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hỗ trợ từ 01 đến 02 sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

2021-06-09T17:41:35+07:00June 9th, 2021|Hội Sinh viên|0 Comments

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến [...]

9 05, 2021

Hưởng ứng cuộc vận động “10.000 bước chân vì sức khỏe mỗi ngày”

2021-06-11T13:35:49+07:00May 9th, 2021|Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên|0 Comments

Nhằm tạo môi trường cho Hội viên, sinh viên trường [...]

Go to Top