9 06, 2021

Triển khai hiệu quả mô hình 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hỗ trợ từ 01 đến 02 sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

2021-06-09T17:41:35+07:00June 9th, 2021|Hội Sinh viên|0 Comments

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến [...]

9 05, 2021

Hưởng ứng cuộc vận động “10.000 bước chân vì sức khỏe mỗi ngày”

2021-06-11T13:35:49+07:00May 9th, 2021|Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên|0 Comments

Nhằm tạo môi trường cho Hội viên, sinh viên trường [...]

7 07, 2020

Nguyễn Bình Phương Nga – TẤM GƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT TIÊU BIỂU

2020-07-19T21:31:36+07:00July 7th, 2020|Chân dung & Hoạt động tiêu biểu, Cựu HSSV, Đoàn Thanh niên, GÓC NHÌN MITC, Hội Sinh viên|0 Comments

Sinh viên: Nguyễn Bình Phương Nga UV BCH Hội Sinh [...]

Go to Top