27 02, 2022

[INFOGRAPHICS] Tiêu chí đạt “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” sửa đổi

2022-02-27T01:42:04+07:0027/02/2022|Hội Sinh viên|

[INFOGRAPHICS] Tiêu chí đạt "Sinh viên 5 tốt" và "Tập [...]

2 01, 2022

TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “SINH VIÊN 5 TỐT” HỖ TRỢ 1 ĐẾN 2 SINH VIÊN PHẤN ĐẤU ĐẠT DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT” TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG

2022-01-02T00:57:09+07:0002/01/2022|Hội Sinh viên|

Hội sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung [...]

12 12, 2021

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm” dành cho Hội viên, sinh viên Việt Nam.

2021-12-12T02:59:41+07:0012/12/2021|Hội Sinh viên|

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo [...]

9 06, 2021

Triển khai hiệu quả mô hình 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hỗ trợ từ 01 đến 02 sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

2021-06-09T10:40:42+07:0009/06/2021|Hội Sinh viên|

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến [...]

Go to Top