Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 9 năm 2021 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động và Tỉnh Đoàn tổ chức đã chính thức bắt đầu với 34 giải pháp đến từ các tổ chức, cá nhân trong và ở ngoài tỉnh, người nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại Phú Yên, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp.

Một trong các giải pháp của trường Cao đẳng Công Thương miền Trung tham gia dự thi trực tuyến
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 9 được triển khai từ cuối năm 2020 với gần 34 giải pháp tham gia dự thi ở 06 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, trong tổng số 34 giải pháp tham dự hội thi lần này, trường Cao đẳng Công Thương miền Trung có tới 18 giải pháp, chiếm hơn một nữa số giải pháp đăng ký.
18 giải pháp của trường Cao đẳng Công Thương miền Trung rải đều trên cả 6 lĩnh vực của hội thi, đa số các giải pháp tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin, Ứng dụng IoT, Cơ khí, Điện – Tự động hóa, Tài nguyên môi trường, những ngành thế mạnh của Nhà trường. Các tác giả đọat giải cao trong hội thi lần này, ngoài tiền thưởng và giấy chứng nhận, sẽ được BTC đề nghị UBND Tỉnh tặng Bằng khen và chọn tham gia hội thi Toàn quốc lần thứ 16 sắp tới.
Bảo Hậu
Một số hình ảnh khác trong Hội thi: