Đánh giá giám sát Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

//Đánh giá giám sát Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đánh giá giám sát Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

2018-11-27T10:50:00+07:00 November 22nd, 2018|SỰ KIỆN|0 Bình luận

Ngày 21/11, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung phối hợp với các chuyên gia của Tổ chức chứng nhậnQA TECHNIC thực hiện công tác đánh giá giám sát Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại nhà trường. Đây là lần đánh giá giám sát định kỳ hàng năm – lần 2 trong chu kỳ 3 năm.

Toàn cảnh buổi đánh giá giám sát Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được đưa vào áp dụng tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung từ năm 2016 nhằm nâng cao quản lý chất lượng công tác của các Phòng, Khoa, Trung tâm. Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, nhà trường đã chuẩn hóa được toàn bộ công việc tại tất cả các đơn vị trong toàn trường với chất lượng công việc ngày càng được nâng cao và phát huy hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay của ngành giáo dục đào tạo nói riêng và toàn xã hội nói chung.

TS. Trần Kim Quyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong buổi đánh giá

Đợt kiểm tra, đánh giá lần này nhằm xem xét mức độ duy trì ISO của các đơn vị trong trường và nhận diện các vấn đề cải tiến hệ thống quản lý của nhà trường so với yêu cầu tiêu chuẩn chứng nhận ISO.

Trải qua một ngày làm việc nghiêm túc, các chuyên gia của Tổ chức QA TECHNIC đã đánh giá cao việc áp dụng và tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại nhà trường, đồng thời công nhận Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã duy trì tốt hệ thống, một số các khiếm khuyết nhỏ chưa phù hợp trong quá trình vận hành đã được các chuyên gia chỉ ra và sẽ được khắc phục trong thời gian tới.

Các chuyên gia nhận xét sau khi đánh giá tại các đơn vị trực thuộc trường

Việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sau đợt đánh giá lần này chính là cơ sở quan trọng để nhà trường đem đến cho người học và toàn xã hội các sản phẩm đào tạo và dịch vụ giáo dục với chất lượng ngày càng cao nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của người học và từng bước khẳng định thương hiệu của Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đăng Tú