Hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

//Hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

2019-03-06T10:03:18+07:00 March 6th, 2019|SỰ KIỆN|0 Bình luận

Chiều ngày 05/3, Đảng bộ trường Cao đẳng Công Thương miền Trung tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn bộ cán bộ đảng viên nhà trường.

Đồng chí Dương Phú Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa đã báo cáo những nội dung cơ bản của chuyên đề.

 

Đồng chí Dương Phú Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa báo cáo những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân.

 

Toàn cảnh hội nghị chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

 

TS. Trần Kim Quyên, Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong Hội nghị

 

Hướng dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc học tập chuyên đề năm 2019 là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Kim Quyên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị mỗi chi bộ Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu chi ủy cần suy nghĩ và có giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện chuyên đề phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, cá nhân.

Sau hội nghị, các cán bộ đảng viên sẽ viết bài thu hoạch liên hệ bản thân trong việc thực hiện Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đăng Tú

(Ảnh Thế Anh)