Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết trung ương 7 khoá XII

//Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết trung ương 7 khoá XII

Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết trung ương 7 khoá XII

2018-07-26T09:51:48+00:00 July 24th, 2018|SỰ KIỆN|0 Bình luận

Ngày 23/7/2018, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII  với sự tham dự của đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động toàn trường. Đồng chí Trần Kim Quyên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh của Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Kim Quyên quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí đã phân tích súc tích, nhấn mạnh những điểm cơ bản trong các nội dung của Nghị quyết, đề cập ý nghĩa nội hàm của Nghị quyết với những liên hệ thực tiễn sinh động khi triển khai thực hiện cụ thể Nghị quyết tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung trong thời gian tới.

TS. Trần Kim Quyên, Hiệu trưởng nhà trường, báo cáo quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được đồng chí Cao Thị Nhung – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn trường quán triệt, thông qua những điểm cơ bản nhất của các Nghị quyết. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực… Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

ThS. Cao Thị Nhung, Chủ tịch công đoàn, báo cáo trong Hội nghị

Sau Hội nghị, cán bộ viên chức, đảng viên toàn trường làm bài thu hoạch về kết quả học tập các Nghị quyết; trong đó, cần xác định cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết tại đơn vị, đồng thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Cán bộ viên chức, Đảng viên toàn trường lắng nghe báo cáo trong Hội nghị

Anh Thư

(Ảnh Đình Phú)