7 07, 2020

Nguyễn Bình Phương Nga – TẤM GƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT TIÊU BIỂU

2020-07-19T21:31:36+07:00July 7th, 2020|Chân dung & Hoạt động tiêu biểu, Cựu HSSV, Đoàn Thanh niên, GÓC NHÌN MITC, Hội Sinh viên|0 Comments

Sinh viên: Nguyễn Bình Phương Nga UV BCH Hội Sinh [...]

4 04, 2020

Doanh nhân thành đạt từ tấm bằng Trung cấp chuyên nghiệp

2021-05-10T15:53:29+07:00April 4th, 2020|Chân dung & Hoạt động tiêu biểu, GÓC NHÌN MITC, TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP|0 Comments

Doanh nhân thành đạt từ tấm bằng Trung cấp chuyên [...]

4 04, 2020

Bằng chứng người thành công khởi nghiệp với nghề

2021-05-10T15:54:24+07:00April 4th, 2020|Chân dung & Hoạt động tiêu biểu, GÓC NHÌN MITC, TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP|0 Comments

Bằng chứng người thành công khởi nghiệp với nghề   [...]

4 04, 2020

Học nghề để vượt lên chính mình và làm nghề để khẳng định mình

2021-05-10T15:55:09+07:00April 4th, 2020|Chân dung & Hoạt động tiêu biểu, GÓC NHÌN MITC, TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP|0 Comments

Học nghề để vượt lên chính mình và làm nghề [...]

3 04, 2020

Trắc địa và những bước nghề vững chắc

2021-05-10T15:55:14+07:00April 3rd, 2020|Chân dung & Hoạt động tiêu biểu, GÓC NHÌN MITC, TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP|0 Comments

TRẮC ĐỊA VÀ NHỮNG BƯỚC NGHỀ VỮNG CHẮC Trong đợt [...]

3 04, 2020

Hướng dẫn viên du lịch và hành trình lập nghiệp

2021-05-10T15:55:20+07:00April 3rd, 2020|Chân dung & Hoạt động tiêu biểu, GÓC NHÌN MITC, TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP|0 Comments

HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH VÀ HÀNH TRÌNH LẬP NGHIỆP [...]

Go to Top