Họp là công việc thường xuyên và quan trọng trong Nhà trường. Các cuộc họp cũng là nơi thể hiện tác phong, hình ảnh, tinh thần và văn hóa làm việc chuyên nghiệp. Trong cuộc họp, ngoài những phần quan trọng như nghi thức, nội dung… thì Văn hóa họp là vấn đề cần được quan tâm xây dựng.

Văn hóa họp thể hiện rõ nét văn hóa tác phong làm việc của từng Viên chức, người lao động nói riêng và của cả Nhà trường nói chung. Với mục tiêu xây dựng một “Văn hoá họp” hiệu quả, tập thể Viên chức, người lao động trường Cao đẳng Công Thương miền Trung quyết tâm thực hiện Văn hóa MITC và triển khai chúng thành thói quen ngầm định tự nhiên, để các cuộc họp được tổ chức thật sự hiệu quả, văn minh, nơi tỏa sáng tinh thần làm việc tập thể và mang lại hưng phấn cho những người tham dự.

 

Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

Địa chỉ